Etter pålegg fra Bergen kommune har vi måttet stanse all drift fram til søknaden om bruksendring er ferdigbehandlet.

Etter pålegg fra Bergen kommune har vi måttet stanse all drift fram til søknaden om bruksendring er ferdigbehandlet.

THE CUBBYHOLE

cub·​by·​hole | \ ˈkə-bē-ˌhōl

Definition of cubbyhole
: a small snug place (as for hiding or storage), also : a cramped space.

Hva skjedde? Det siste dere husker er at dere ville komme der hjem fra byen og satt dere inn i en pirattaxi. Etter det er alt svart.. Nå har dere våknet opp på dette…. stedet…. Dere ser en nedtelling som starter på veggen. Hva som skjer når den når 0 vil dere helst ikke vite. Tiden går og livet deres er avhengig av å forstå oppgavene som er i rommet. Tikk takk!

Velkommen til “The Cubbyhole”

CONTAGION

Det dødelige CYE viruset herjer verden rundt, og sprer død og fordervelse. Forskere ved laboratoriet i Gravdal har endelig klart å knekke koden, og laget en motgift.

Under forberedelser til transporten blir alle eksponert for viruset, og laboratoriet går i lockdown. Redningsteamet ditt har 60 minutter på å overstyre sikkerhetssystemet, få tak i motgiften og redde verden.