Betingelser

Ved deltakelse i Bergen Escaperoom samtykker du til følgende;

Adlyde alle regler, instruksjoner og advarsler gitt av den ansatte.

Påtar deg alt ansvar for skade på deg selv eller eiendeler som evt måtte forekomme ved deltakelse på spillet.

Betale for enhver skade påført lokalet eller utstyr som følge av forsømmelighet eller ved å unnlate å følge instruksjoner fra ansatt.

Spillet vil bli overvåket av våre ansatte via kamera.

Tar fullt ansvar for dine barn og/eller barn under ditt verge i alle punkter nevnt ovenfor.

Vi reserverer oss retten til å avvise kunder som er beruset.

Avbestilling av reservasjon må skje senest 24 timer før avtalt time for å unngå avbestillingsgebyr.

Oppmøte 15 minutter før spillstart.