THE CUBBYHOLE

cub·​by·​hole | \ ˈkə-bē-ˌhōl

Definition of cubbyhole
: a small snug place (as for hiding or storage), also : a cramped space.

Hva skjedde? Det siste dere husker er at dere ville komme der hjem fra byen og satt dere inn i en pirattaxi. Etter det er alt svart.. Nå har dere våknet opp på dette…. stedet…. Dere ser en nedtelling som starter på veggen. Hva som skjer når den når 0 vil dere helst ikke vite. Tiden går og livet deres er avhengig av å forstå oppgavene som er i rommet. Tikk takk!

Velkommen til “The Cubbyhole”

CONTAGION

Det dødelige CYE viruset herjer verden rundt, og sprer død og fordervelse. Forskere ved laboratoriet i Gravdal har endelig klart å knekke koden, og laget en motgift.

Under forberedelser til transporten blir alle eksponert for viruset, og laboratoriet går i lockdown. Redningsteamet ditt har 60 minutter på å overstyre sikkerhetssystemet, få tak i motgiften og redde verden.